Moa Kimotoro Eskeitan

551265

Properties

skinId
8074
allowCCPDevs
false
internalName
Moa Kimotoro Eskeitan
visibleSerenity
true
visibleTranquility
true
isStructureSkin
skinMaterial
Kimotoro Eskeitan

Applicable Types

Moa