Osprey Kimotoro Eskeitan

551277

Properties

skinId
8078
allowCCPDevs
false
internalName
Osprey Kimotoro Eskeitan
visibleSerenity
true
visibleTranquility
true
isStructureSkin
skinMaterial
Kimotoro Eskeitan

Applicable Types

Osprey